Systemy serwerowe

Nasza firma świadczy usługi w zakresie dostarczenia i uruchomienia systemów serwerowych.

Bezpieczeństwo

Specjalizujemy się w audtycie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Outsourcing

Zapewniamy kompleksowa opiekę informatyczna dla firm. Wzdrozenia systemów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informatyczne jest szeregiem wielu procesów związanych z szacowaniem i kontrolką ryzyka wynikającego z użytkowania sieci komputerowych, sprzętu komputerowego, transportem danych do odległych lokalizacji. Na budowę bezpieczeństwa składa się wiele czynników między innymi takie jak: starania inżynierów sieciowych, programistów, inżynierów serwerowych, specjalistów od dostarczenia wielu usług które umożliwią prawidłową prace całego sytemu teleinformatycznego.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresów:

  • Bezpieczeństwo
  • Sieci i telekomunikacja
  • Wirtualizacja
  • Systemy serwerowe i zarządzania infrastrukturą Microsoft
  • Systemy baz danych

Szkolenia są prowadzone, w zależności od kursu, w formie wykładów oraz w laboratoriach z przygotowanym sprzętem dla każdego uczestnika.

Wirtualizacja infrastruktur informatycznych

  • Wirtualizacja istniejącej infrastruktury w postaci serwerów i komputerów
  • Tworzenie i utrzymanie nowych infrastruktur.